A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Реквізити для оплати послуги погодження переобладнання транспортного засобу, у тому числі в спеціалізований учбовий


У разі якщо власником транспортного засобу є фізична особа, оплатити вартість послуги можливо отримавши бланк квитанції на оплату безпосередньо під час звернення до ГСЦ МВС та здійснивши оплату в найближчому відділенні банку, а у разі відправлення звернення поштою до заяви щодо погодження переобладнання додається платіжний документ, що підтверджує здійснення платежу за відповідними реквізитами:

  • у платіжних документах платником має зазначатись власник транспортного засобу;
  • оплата за надання послуги по кожному транспортному засобу здійснюється окремо.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний  документ  (платіжне доручення,  квитанція)  з  відміткою  банку,  відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції, який надається разом з належним чином оформленою заявою про погодження переобладнання.

Увага! Змінено порядок формування коду платежу, що зазначається у полі «Призначення платежу» при оформленні платіжного документа.

Вартість послуги  становить 125 грн 90 коп., включно з вартістю бланкової продукції (27 грн 90 коп.)

(код послуги 1123002)

Отримувач: Головний сервісний центр МВС

Код ЗКПО 40109173

Рахунок: UA598201720355109002001092560

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

МФО:  820172

Оформлення призначення платежу:

*;178016;1123002;01;12345678;* Оформлення та видача погодження (висновку) на переобладнання транспортного засобу без зміни номерних агрегатів або на заміну номерного агрегата транспортного засобу;

  • 178016 –  код ГСЦ МВС;
  • 1123002 – код послуги;
  • 01 – кількість послуг;
  • 12345678 – приклад коду особи, що здійснює платіж (ЄДРПОУ для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної, малолітньої або неповнолітньої дити, або номер паспорту для фізичної особи, яка не має реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серія та номер паспортного документа для іноземців,  або серія та номер документа, що посвідчує особу без громадянства).